czwartek, 05 kwiecień 2018 12:34

ARiMR: Od jutra można składać powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, prezes ARiMR informuje, iż w zakresie owoców, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w rozporządzeniu pozostała do wykorzystania ilość: 1 999 763 kg jabłek i gruszek, 374 960 kg śliwek oraz 510 000 kg brzoskwiń

W związku z tym podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. grup owoców do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OR ARiMR, tj. od dnia 6 kwietnia 2018 r.

Jak informuje ARiMR powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) - z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do 30 czerwca 2018 r.

W dniu, w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o: zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień; wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu - informuje ARiMR.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy owoców, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy owoców nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 82).

Źródło:www.sadyogrody.pl

Czytany 3287 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 kwiecień 2018 12:51

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama