zsrp

zsrp

Zapraszamy na XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym!
Ustawa o nawozach i nawożeniu, która wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa weszła w życie we wtorek. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych minister rolnictwa wystąpił 26 czerwca 2020 r. do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.
Sytuacja ukraińskich pracowników w Polsce i szansa na polskie inwestycje u naszych wschodnich sąsiadów – to główne tematy rozmowy polskiego ministra rolnictwa z ambasadorem Ukrainy.  Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą, by porozmawiać o pracy obywateli Ukrainy w polskim sektorze rolno-spożywczym.
Związek Sadowników RP wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kilka pism w sprawie zaległości wynikających z braku wypłat odszkodowań z tytułu wystąpienia wiosennych przymrozków i suszy w 2019r.
Poniżej prezentujemy uzyskaną odpowiedź oraz przedmiotowe pisma:
W załączniku prezentujemy odpowiedź na pismo skierowane 10 czerwca 2020 r. do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w sprawie utrudnień w płynnym przekraczaniu przejść granicznych z Ukrainą.
wtorek, 23 czerwiec 2020 07:41

„Od pola do stołu”

Ponad 50 polskich organizacji zrzeszających rolników i przetwórców włączyło się w inicjatywę porozumienia na rzecz otwartego dialogu na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii „Od pola do stołu” i Bioróżnorodności.
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 12:19

Ogrodnicy i sadownicy z modlitwą o opiekę

36. Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników i Sadowników zgromadziła delegacje związków ogrodniczych z kilku miast Polski, m.in. z Poznania, Łodzi i Grójca wraz z pocztami sztandarowymi. Ogrodnicy i sadownicy dziękowali za dotychczasowe zbiory i prosili o dobrą pogodę, ochronę przed klęskami żywiołowymi, dobre plony i opłacalność produkcji.

„Dzisiejsza pielgrzymka jest w bardzo okrojonym zakresie z uwagi na epidemię, co spowodowało, że mamy tylko delegacje” – mówi Marian Gosecki, wiceprezes regionalnego Związku Ogrodniczego Częstochowa, a zarazem organizator pielgrzymki.

„Będziemy dziękować za to, że żyjemy, że mamy zdrowie, siłę, warunki do pracy, i chcielibyśmy prosić o to, żeby Bóg się zlitował nad nami i dał nam wodę, która jest życiem nie tylko dla nas, ale i dla roślin, co jest podstawą do dalszego życia i pracy” – podkreśla organizator.

W czasie spotkania była okazja do rozmów o sytuacji polskich ogrodników i sadowników. Wielu z troską mówiło o rynkach zbytu i wysokich kosztach produkcji owoców, warzyw i kwiatów: „Dziś czasem sprzedaje się poniżej kosztów produkcji, i cieszyć się trzeba z tego, że nie zostało wyrzucone na kompost. A przecież trzeba mieć środki na utrzymanie bieżące. Import nas w niektórych przypadkach zabija, bo kupując w zespole kontener przykładowo owoców czy kwiatów, mamy ceny groszowe, a hurtownicy muszą zarobić, pośrednicy, detaliści. Wszyscy po drodze zarabiają, a użytkownik, konsument musi za to zapłacić” – mówi Marian Gosecki.

Po jasnogórskim spotkaniu ogrodnicy udali się na częstochowski cmentarz Kule, gdzie złożyli kwiaty na znajdującym się tam grobie, zmarłego w grudniu ubiegłego roku, Bogdana Jastrzębskiego, inicjatora Ogólnopolskich Pielgrzymek Ogrodników na Jasną Górę.

o. Stanisław Tomoń

www.jasnagora.com
środa, 10 czerwiec 2020 10:38

Planowane zamknięcie granic z Ukrainą

W związku z informacjami o planowanym zamknięciu granic z Ukrainą z dniem 15 czerwca 2020r. Związek Sadowników RP skierował w tej sprawie pismo z prośbą o podjęcie interwencji i udrożnienie ruchu na granicy do Premiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.
W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i koniecznością zastosowania się do zasad mających na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się epidemii, przypadająca w br. XXXVI Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę nie odbędzie się w dotychczasowej formule.

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama