zsrp

zsrp

Brak pracowników sezonowych w rolnictwie to w ostatnim czasie jeden z większych problemów, z którym muszą mierzyć się rolnicy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się wypracować mechanizm pozwalający na przekraczanie granicy przez obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy w naszych gospodarstwach. Jednak aktualnie w tym celu niezbędne jest uzyskanie wizy. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną na Ukrainie proces ten jest znacząco utrudniony lub w niektórych przypadkach niemożliwy.
Grójec i Czerwińsk są pierwszymi miastami na mapie Mazowsza, w których uruchomiono mobilne punkty badań na obecność koronawirusa. Za organizację miasteczka do poboru wymazów metodą „drive-thru” w południowym Mazowszu odpowiadają żołnierze 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca.
W dniu dzisiejszym można wykonać pierwsze testy na koronawirusa w punkcie Test&Go w Grójcu.
Kilkutygodniowe działania Związku Sadowników RP, podejmowane interwencje oraz wysyłane pisma poparte racjonalnymi argumentami przyniosły oczekiwane efekty.

TESTY NA COVID- 19  DLA LEGALNIE ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH Z ZAGRANICY BĘDĄ BEZPŁATNE!

W imieniu członków naszej Organizacji dziękujemy Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panu Ministrowi Zdrowia za wysłuchanie naszych postulatów i pomoc tysiącom polskich rolników.
O tym, jak wyglądają plany dotyczące testów na koronawirusa u pracowników z Ukrainy, mówił na wczorajszej internetowej Konferencji Organizacji Branżowych organizowanej przez IGR, minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.
Z roku na rok liczba nowotworów skóry rośnie. Eksperci szacują, że niebawem w Polsce, co druga osoba po 60 roku życia zachoruje na nowotwór skóry . - Już teraz raki skóry stanowią 30% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych a rak kolczystokomórkowy (SCC) jest drugim najczęściej występującym rakiem skóry – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
piątek, 22 maj 2020 07:40

Walka o pracowników sezonowych trwa!

Wiosna w sadownictwie to czas intensywnych prac polowych, które wymagają zaangażowania dużej liczby pracowników. Od wielu lat posiłkujemy się pracownikami sezonowymi, głównie z Ukrainy. W obecnej sytuacji w naszym kraju, która wywołana jest pandemią koronawirusa branża sadownicza, a zwłaszcza producenci owoców jagodowych stanęli przed poważnym kryzysem spowodowanym brakiem rąk do pracy.
W związku z zaproponowanymi rozwiązaniami w Tarczy Antykryzysowej Poseł Mirosław Maliszewski wystosował do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapytanie poselskie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy rolnicy zatrudniający pracowników sezonowych są zwolnieni z obowiązku opłacania składek do KRUS do 30 czerwca br., czy tylko Ci, którzy opłacają za swoich pracowników ZUS?
Zapraszamy do obejrzenia webinarium z udziałem Prezesa Mirosława Maliszewskiego na temat aktualnej sytuacji związanej z zatrudnianiem pracowników sezonowych do pracach w gospodarstwach sadowniczych.
Związek Sadowników RP wystąpił do Komendy Głównej Straży Granicznej z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnie działających przejść granicznych z Ukrainą.
Poniżej prezentujemy uzyskaną odpowiedź.

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama