Największą przyczyną obecnych bardzo niskich cen jest rosyjskie embargo i zbyt niskie wynegocjowane przez Polskę kwoty interwencji w ramach tzw. wycofywania – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł (PSL).
Zawsze polscy sadownicy uważani byli za ludzi dobrze przygotowanych do konkurencji i wolnego rynku. Tak było w poprzednim systemie gospodarczym i tak jest obecnie. Świadczą o tym choćby wyniki naszej produkcji i eksportu. Szybciej niż inni wdrażaliśmy nowinki technologiczne, sięgaliśmy po krajowe i unijne środki pomocowe, organizowaliśmy się społecznie i gospodarczo. To świadczy, że umiemy liczyć i racjonalnie się zachowywać na rynku.

W związku z Projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020." Związek Sadowników zwrócił się do Ministra z prośbą o spotkanie, aby przedstawić nasza opinię na temat tego projektu

środa, 17 sierpień 2016 08:28

TURECKI EKSPORT OWOCÓW I WARZYW

Napisane przez
Jak wynika z najnowszych danych Tureckiego Instytutu Statystycznego (TUIK), w pierwszym
kwartale bieżącego roku największe ilości wyeksportowanych warzyw i owoców stanowiły
pomidory z wynikiem 315,0 tys. ton
czwartek, 11 sierpień 2016 11:19

Produkcji i wysyłka jabłek na rynek chiński

Napisane przez
W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie porozumienia dotyczącego wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin:

W załączeniu program oraz formularz zgłoszeniowy Konferencji „Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej”

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego I Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH w Targach Kielce. W kalendarzu targowym będzie to jesienna nowość, zaplanowana od 18 do 19 listopada. Nowa wystawa ma za zadanie skonsolidować branżę i dać jej dostęp do najnowszych technologii i najświeższej wiedzy praktycznej. Współorganizatorami wydarzenia są Targi Kielce i firma Leaf Media.

Z Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników RP rozmawia Elżbieta Mamos z Polskiego Radia. 
Nowe rynki zbytu, mające zastąpić sadownikom utracony kierunek rosyjski, są ogromnie wymagające. - Dotyczy to zarówno cech eksportowanych owoców, jak też doboru odmian. Większość gospodarstw, aby moc tam eksportować (np. do Chin), musi zmienić technologię produkcji. To wszystko wymaga ogromnych nakładów. Większości sadowników zwyczajnie na to nie stać - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników, poseł (PSL).
Ministerstwo Rolnictwa Rosji określiło, jaką ilość warzyw i mięsa - produktów objętych rosyjskimi sankcjami - mogłyby importować z Zachodu firmy produkujące żywność dla dzieci. Rozporządzenie rządu w tej sprawie może wejść w życie w czwartym kwartale roku.
Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane zbiory owoców ogółem w Polsce to około 4110,0
tys. ton wobec 1099,8 tys. ton w minionym roku.
poniedziałek, 25 lipiec 2016 06:28

Interwencja się opłaciła

Napisane przez

Klęska gradobicia, która kilka tygodni wyrządziła ogromne szkody w tysiącach gospodarstw sadowniczych miała tragiczne skutki. Zniszczeniu uległy nie tylko tegoroczne plony, ale często całe drzewa i krzewy. Dla tych, którzy nie mieli ubezpieczonych upraw pomocą mogą być środki w ramach PROW z działania potocznie nazywanego "126", czyli "Przywracanie potencjału produkcyjnego...".

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama