piątek, 14 czerwiec 2024
Komisja Europejska zatwierdzi glifosat do 2033 roku.

Komisja Europejska, przedłuży zatwierdzenie herbicydu glifosatu o kolejne dziesięć lat, do końca 2033 r. Najwyższy organ UE potwierdził to po głosowaniu państw członkowskich w czwartek rano. 

Państwa członkowskie nie znalazły ani większości kwalifikowanej za, ani przeciw proponowanemu przedłużeniu zatwierdzenia glifosatu, najpierw w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz Komisji Europejskiej (SCOPAFF), a następnie w czwartek w komitecie odwoławczym.

Komisja wskazuje, że „jest teraz zobowiązana” do podjęcia decyzji. -Na podstawie szeroko zakrojonych ocen bezpieczeństwa przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wraz z państwami członkowskimi UE Komisja przedłuży teraz zezwolenie na glifosat na okres dziesięciu lat – Komisja kontynuował w oświadczeniu.

Władze planują jednak dalsze ograniczenie stosowania herbicydu. W szczególności dotyczy to zabiegów przed zbiorami zbóż, czyli osuszania/desykacji, a także „nowych środków ochrony organizmów niebędących przedmiotem zwalczania”.

Log in or Sign up