piątek, 14 czerwiec 2024
Kolejna substancja wycofana

Środki ochrony roślin zawierające metiram od 29 listopada 2024 roku nie będą mogły być stosowane w sadach. 

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2455 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 2023/2455, 08.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 28 maja 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną metiram do dnia 28 listopada 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 28 maja 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 września 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 28 maja 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 28 listopada 2024 r

Źródło: gov.pl

Log in or Sign up