niedziela, 29 maj 2022

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług  przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT W okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. -  nie ulegnie zmianie 7 % stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa: ,,Bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni  obniżenie w tym okresie  do 0% stawki podatku VAT na  nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych),  a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne.  Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym  7%. Objęcie  0% stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych  umożliwi znaczące obniżenie  ich cen dla  konsumentów.''

Źródło:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/okresowe-zmiany-w-podatku-vat-w-rolnictwie

Log in or Sign up