piątek, 19 kwiecień 2024
Podsumowanie kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej jabłek

W odpowiedzi na naszą interwencję w sprawie doniesień o sprzedaży w marketach jabłek niskiej jakości prezentowanych w tzw.
skrzyniopaletach otrzymaliśmy odpowiedź GIJHARS przekazującą  ustalenia z kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej jabłek sprzedawanych w sieciach handlowych na tzw. promocjach dnia oraz jabłek sprzedawanych w skrzyniopaletach („prosto z podłogi”).


Wojewódzcy Inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrolę jabłek w dniach 16.11.2022 r. – 15.12.2022 r. w 12 sieciach marketów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczna na
terenie całego kraju.

Przed przystąpieniem do kontroli danej sieci w pierwszej kolejności WIJHARS prowadził analizę materiałów reklamowych sieci marketów ze szczególnym uwzględnieniem gazetek
promocyjnych i treści stron internetowych. Kontrolę prowadzono w momencie pojawienia się informacji o promocji jabłek lub w momencie podejrzenia, że w danym dniu możliwa jest sprzedaż jabłek z tzw. skrzyniopalet.

Skontrolowano łącznie 81 partii jabłek o masie 3 881,7 kg w tym 3 partie pochodzące z krajów UE (Włochy i Grecja) o masie 56,4 kg. Niezgodności wykryto w 2 partiach jabłek pochodzenia Polskiego o masie 40 kg, w 1 sklepie detalicznym. Wykryte niezgodności dotyczyły nieprawidłowego oznakowania jabłek.

W toku kontroli doraźnej inspektorzy WIJHARS spotkali się z prezentowaniem jabłek w skrzyniopaletach. Jabłka oferowane do sprzedaży w skrzyniopaletach w marketach,
posiadały prawidłowe oznakowane zgodne z przepisami a ich jakość była zgodna z deklarowaną klasą. Ponadto prezentacja w skrzyniopalecie nie miała wpływu na obniżenie
jakości oferowanych jabłek konsumentowi a wymagania w zakresie jednorodności były spełnione – nie doszło w tych przypadkach do mieszania w jednej skrzyni różnych odmian
jabłek.

Log in or Sign up