poniedziałek, 02 październik 2023
Co z ubezpieczeniami upraw?
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź na naszą kolejną interwencję w sprawie ubezpieczeń od gradu upraw sadowniczych:
W odpowiedzi Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik informuje:
 
"W przypadku wykorzystania przez zakład ubezpieczeń przyznanego w umowie limitu dopłat i zgłoszeniu przez zakład potrzeby zwiększenia tego limitu, zostaną uruchomione
dotychczas nierozdysponowane środki z rezerwy celowej poz. 30 na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kwocie 200 mln zł."
 
Mimo, iż od 19 kwietnia sadownicy nie mogą dokonać ubezpieczenia swoich sadów przed gradem z dopłatą z budżetu państwa jak podaje MRIRW zakłady ubezpieczeń nie zgłosiły potrzeby zwiększenia określonego w umowach limitu dotacji na 2023 r.
 
"Aktualnie zakłady ubezpieczeń nie zgłaszają potrzeby zwiększenia określonego w umowach limitu dotacji na 2023 r. na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich."-podaje R.Bartosik
 
 

Log in or Sign up