Aleksandra Kapusta

Aleksandra Kapusta

Zapraszamy do zapoznania się z dostępną relacją z konferencji online TSW 2021: 

piątek, 30 kwiecień 2021 05:54

Kolejna substancja będzie wycofana

Zakład Ochrony Roślin IO-PIB informuje, że z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020r.) zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb, państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 4 lipca 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna - mankozeb.

Po pismach przypominających w końcu doczekaliśmy się na odpowiedź  z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie  pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w ubiegłym roku w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradobicia oraz suszy.
wtorek, 11 maj 2021 06:55

Chrońmy pszczoły !!

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych objęta jest szczególną pieczą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowatych, Wójt i Rada Gminy Belsk Duży serdecznie zapraszają na uroczyste odsłonięcie pomnika Profesora Eberharda Makosza - wybitnego polskiego sadownika, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń polskich sadowników, honorowego prezesa Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, połączonego z otwarciem zrewitalizowanego  terenu przy Urzędzie Gminy w Belsku Dużym.

piątek, 30 kwiecień 2021 08:36

PZU odpowiada..

Na skierowane do PZU pismo z dnia 15.04 dot. ubezpieczeń odpowiedź otrzymaliśmy dziś (30.04.), w momencie gdy z oferty dotowanej skorzystać  już nie można...

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi z 18 kwietnia 2021 r. na interpelację poselską ws. glifosatu, informuje, iż : „Stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat, zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak i operatorów wykonujących zabiegi agrochemiczne oraz pracowników polowych (przy zachowaniu określonych środków ochrony osobistej), a także rezydentów i osób postronnych. Naukową podstawę do podjęcia powyższej decyzji stanowiły opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), którym towarzyszył wieloetapowy proces konsultacji i recenzji ze strony uznanych instytucji państw członkowskich”. Pełna treść odpowiedzi:
środa, 28 kwiecień 2021 15:11

3 minuty

Tyle według wielu agentów ubezpieczeniowych trwała możliwość uzyskania zgody w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU) na podpisanie umów z rolnikami na ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia gradu.

Do 17 czerwca wydłużony zostanie termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

W odpowiedzi na "Zapytanie w sprawie ubezpieczeń od wiosennych przymrozków i gradu z dopłatą z budżetu państwa" Posła Mirosława Maliszewskiego czytamy:

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama