środa, 12 październik 2016 08:05

Postulaty złożone i co dalej?

Napisane przez

Dziś mija miesiąc od protestu sadowników w Warszawie.

poniedziałek, 03 październik 2016 07:42

Komunikat ARR

Napisane przez

KOMUNIKAT ARR !

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że dla ilości produktów wynikających powiadomień złożonych w dniu 30.09.2016 r. określono następujące wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do następujących grup produktów:

Podczas protestu 12.09.2016 roku Przedstawiciele Związku Sadowników RP złożyli postulaty m.in w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W załączeniu przedstawiamy złożone postulaty oraz Odpowiedź Ministerstwa.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. 

W związku z napływającymi do biura Związku Sadowników RP uwagami dot. szacowania strat, po raz kolejny zwróciliśmy PZU uwagę na problem oraz  wystąpiliśmy z prośbą o wyjaśnienie. W załączeniu pismo z wyjaśnieniami:

KOMUNIKAT

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż
począwszy od dnia 30 września 2016 r.
to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

 

Producenci zainteresowani wsparciem
od dnia 30 września br.
mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym formularzuPDF(Powiadomienie RDK_2016/921).(.pdf)

 
 
ARR podkreśla, iż powiadomienia złożone
 przed ww. terminem tj. 30 września br. nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.
 
 
wtorek, 20 wrzesień 2016 11:02

„WIELKA GRA” polskimi jabłkami

Napisane przez

Rozmowa z prezesem Związku Sadowników RP Mirosławem Maliszewskim

poniedziałek, 19 wrzesień 2016 10:58

Oświadczenie

Napisane przez
Odnosząc się do wypowiedzi Ministra Krzysztofa Jurgiela  w  materiale informacyjnym zamieszczonym w programie Polsat News (z dnia 17.09.2016) oświadczamy, że od objęcia stanowiska przez Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela wysłaliśmy 10 pism (średnio 1 na miesiąc) z prośbą o spotkanie w celu omówienia sytuacji na rynku i nawiązania współpracy. Oprócz tego sukcesywnie wysyłaliśmy przez ten czas pisma z naszymi propozycjami rozwiązania bieżących problemów.  Żaden z naszych pomysłów nie zyskał akceptacji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał :http://www.polsatnews.pl/wideo-program/20160917-wydarzenia-1850_6380350/
niedziela, 18 wrzesień 2016 17:35

Komunikat Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Napisane przez

Dziękujemy wszystkim sadownikom, którzy przyłączyli się do naszego Apelu i wstrzymali dostawy jabłek przemysłowych do przetwórni i punktów skupu. Pozwoliło to zatrzymać spadek cen, a nawet spowodowało ich niewielki wzrost. Akcja pokazała, że jest stałe zapotrzebowanie na surowiec, a wahania cenowe to tylko gra zakładów i niektórych punktów skupu.

Z uwagi na liczne prośby gospodarstw, które dotknęła klęska gradu, a także będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zwracamy się z prośbą o zmianę (od poniedziałku 19 września) charakteru akcji. W chwili obecnej nie zalecamy całkowitego wstrzymywania dostaw, a ich ograniczenie. Rekomendujemy analizę sytuacji i w momencie próby drastycznego zaniżania cen przez przetwórnie apelujemy o wstrzymywanie dostarczania „przemysłu”.

Największą przyczyną obecnych bardzo niskich cen jest rosyjskie embargo i zbyt niskie wynegocjowane przez Polskę kwoty interwencji w ramach tzw. wycofywania – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł (PSL).
Zawsze polscy sadownicy uważani byli za ludzi dobrze przygotowanych do konkurencji i wolnego rynku. Tak było w poprzednim systemie gospodarczym i tak jest obecnie. Świadczą o tym choćby wyniki naszej produkcji i eksportu. Szybciej niż inni wdrażaliśmy nowinki technologiczne, sięgaliśmy po krajowe i unijne środki pomocowe, organizowaliśmy się społecznie i gospodarczo. To świadczy, że umiemy liczyć i racjonalnie się zachowywać na rynku.

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama