piątek, 14 czerwiec 2024
Kategoria: Z UE

Na podstawie ostatecznych wyników zbiorów Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje, że w 2021 r. zebrano około 1,0 mln ton jabłek. Zbiory były mniej więcej na poziomie roku poprzedniego (-1,8%). W porównaniu ze średnią długoterminową z lat 2011-2020, plony jabłek były wyższe o 4,6% w 2021 roku.

Kategoria: Z UE


AFRUCAT będzie kontynuował w 2022 r. uwrażliwianie nabywców na korzyści płynące ze spożywania jabłek produkowanych w Hiszpanii.

Kategoria: Z UE

Ku przerażeniu branży opakowaniowej we Francji w sobotę wszedł w życie zakaz używania plastiku do pakowania różnych owoców i warzyw.

Ekolodzy od dawna prowadzą kampanię przeciwko jednorazowym plastikom, ponieważ zanieczyszczenie pogarsza się na całym świecie.

Kategoria: Z UE

WAPA, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek, opublikowało  zaktualizowaną prognozę upraw jabłek i gruszek na półkuli północnej. 

W grudniu WAPA konsoliduje prognozy produkcji jabłek i gruszek na półkuli północnej opublikowane w sierpniu. Ponieważ sezon jest w pełnym rozkwicie i zbiory są zakończone, WAPA informuje o najnowszych wydarzeniach w zakresie jabłek i gruszek na półkuli północnej, jednocześnie przygotowując prognozę dla półkuli południowej 2022, która zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego z okazji Walnego Zgromadzenia WAPA. Ogólnie rzecz biorąc, badanie krajów przeprowadzone przez WAPA obejmuje produkcję 81 mln ton jabłek i 23 mln ton gruszek.

zdj.Freshfel
Kategoria: Z UE

W połowie grudnia eksperci z całej Europy i członkowie łańcucha dostaw dokonali przeglądu najnowszych trendów konsumpcyjnych w 12 państwach członkowskich UE oraz Wielkiej Brytanii. Warsztaty Freshfel Europe dostarczyły dogłębnego przeglądu sytuacji konsumpcyjnej z różnych perspektyw. Inspiracją do spotkania były wyniki paneuropejskiego badania dotyczącego ewolucji profilu konsumentów w 11 państwach członkowskich, które dotyczyło różnicy wieku i różnicy płci, dostosowania modelu biznesowego w nadzwyczajnym czasie pandemii COVID-19, zrozumienia paradoksu między lokalnym zapotrzebowaniem na rozwój online a postrzeganiem przez konsumentów modnych haseł dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Log in or Sign up