czwartek, 23 maj 2024
 To ostatni dzień na złożenie wniosku  na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Przypominamy, że dziś tj. 28 lutego 2023 r. upływa pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?
 

W 2023 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wniosek można złożyć do wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta) w miejscu, gdzie znajdują się grunty.

Wnioski można złożyć w dwóch terminach:

  • od 1 do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty

Jeśli zwrot podatku akcyzowego dotyczy producenta utrzymującego bydło do wniosku powinien być dołączony oprócz faktur dokument zawierający liczbę posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 r. Dokument taki może wydać kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Limity w 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. to 1,20 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi więc:

  • 132 zł na 1 ha użytków rolnych;
  • 48 zł na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy wypłat

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Zwrot będzie można otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

źródło: gov.pl

Log in or Sign up