piątek, 19 lipiec 2024
Świat: Chiny otwierają się na jabłka z Serbii

Po sześciu latach negocjacji serbskie jabłka otrzymały pozwolenie na ich eksport do Chin. Pierwsze dostawy jabłek z Serbii do Chin trafią w przyszłym roku.

Po sześciu latach negocjacji Serbia i Chiny podpisały niedawno protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla serbskich jabłek, a 26 października Generalna Dyrekcja Ceł ​​Chin ogłosiła na swojej stronie internetowej, że import serbskich jabłek przeznaczonych do spożycia na świeżym rynku spełnia wymogi określonych wymagań fitosanitarnych.

W ostatniej dekadzie Serbia produkowała około 500 000 ton jabłek rocznie, z czego średnio 190 000 ton zostało wyeksportowanych. Dziesięć lat temu serbscy plantatorzy jabłek uprawiali głównie odmiany, na które był popyt na rynku rosyjskim. Jednakże rozwój sadownictwa i eksport ich jabłek na dalsze rynki spowodowała, że sadownicy przeszli na odmiany, które lepiej odpowiadają wymaganiom rynków międzynarodowych. Oczekuje się, że pierwsza dostawa jabłek z Serbii wyruszy do Chin w sierpniu 2024 r.


fruitveb.hu

Log in or Sign up