czwartek, 23 maj 2024
Freshfel wzięło pod uwagę nasze stanowisko

Jak informowaliśmy wczoraj, Freshfel Europe wezwało Komisję do podjęcia działań na rzecz wsparcia sektora w związku z białoruskim  embargiem . Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowo propozycje Freshfel skierowane do Komisji Europejskiej.  

Przypominamy, że Związek Sadowników RP jako członek Freshfel  wnioskował  o wprowadzenie mechanizmu wycofywania owoców i  zintensyfikowania  działań promocyjnych na innych rynkach w związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli się polscy sadownicy po wprowadzeniu zakazu.

Freshfel do KE:

    *Pomoc na rynku UE:

        ,,Rozszerzenie możliwości programów wycofywania w celu bezpłatnej dystrybucji głównie jabłek (ale nie tylko) za pośrednictwem organizacji producentów i indywidualnych producentów w celu dystrybucji w szkołach, organizacjach charytatywnych i najbardziej potrzebujących, a także uchodźcom. Powinno to być zorganizowane równolegle i bez konkurowania z istniejącym klasycznym kanałem dystrybucji. Należy również wziąć pod uwagę rynki zbytu niespożywcze, takie jak biogaz. Co bardzo ważne, środki te należy rozważyć pod kątem dodatkowej podaży i nie podważać już istniejących możliwości biznesowych w tych kanałach.

        Dodatkowe środki na działania promocyjne: aktywacja wyjątkowego budżetu kryzysowego polityki promocyjnej dla najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak owoce i warzywa, w celu podtrzymania popytu w okresie przejściowym. W związku z tym narzędzia monitorowania rynku UE, takie jak Obserwatorium Rynku, powinny jeszcze dokładniej śledzić implikacje rynkowe zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Rozważenie  wsparcia dostosowania produkcji UE do odmian i zrównoważonych wymogów potrzebnych nowym rynkom w celu dywersyfikacji i zamknięcia rynku w sąsiedztwie UE.’’

 

   * Dostęp do rynku: wznowione wysiłki na rzecz otwarcia nowych rynków:

       ,, Należy zintensyfikować wysiłki na rzecz dostępu do rynku, aby zwiększyć eksport UE do krajów sąsiednich (Turcja, Bałkany, Afryka Północna), ale także do sojuszników UE w tych sporach geopolitycznych (USA, Japonia). Wielu z tych partnerów ma ograniczony wpływ na działalność biznesową embarg i nie jest otwartych na świeże produkty z UE, w związku z czym brakuje im solidarności i wzajemności w zakresie warunków dostępu do rynku.

        Rozważenie działań w DG ds. Partnerstwa Międzynarodowego (INTPA) w celu zapewnienia wsparcia eksporterom z UE w odkrywaniu nowych rynków, zabezpieczenia konkurencyjności i narzędzi logistyki oraz dostosowania produkcji i zaopatrzenia do specyfikacji rynku w celu penetracji nowych rynków, w szczególności w Afryce."'

    

     *Białoruś i Rosja:

        ,,Sektor owocowo-warzywny, dotknięty głównie jako obserwator w sporze geopolitycznym, będzie naciskał, aby embarga zostały zniesione jak najwcześniej. Im dłuższy zakaz, tym trudniej będzie ponownie wejść na te rynki.

        Brak wzajemności w sektorze owoców i warzyw: nasiona ziemniaków i cebuli oraz warzywa do siewu nie są zakazane. Ponieważ w ubiegłym roku UE nie zakazała owoców i warzyw z Rosji i Białorusi, Rosja i potencjalnie Białoruś rozwijają produkcję i eksport warzyw do UE, konkurując z produkcją szklarniową w krajach bałtyckich lub wschodniej części UE z jagodami i warzywami.

        Ocena możliwości dla sektora w ramach białoruskiego systemu kontyngentów taryfowych wprowadzonych w następstwie publikacji dekretu .’’

    *Sprawy celne:

        Reeksport przez podmioty z UE: UE powinna pozostać atrakcyjnym „centrum logistycznym” dla owoców i warzyw z krajów trzecich w tranzycie przez UE w kierunku wschodniego sąsiedztwa i ogólniej do krajów eurazjatyckich. Oczekuje się, że embargo na Białorusi doprowadzi do dłuższych opóźnień na granicy z powodu kontroli pochodzenia. Opóźnienia celne na granicy sięgają już tygodnia w przypadku kontroli świadectw pochodzenia produktów, co jest bardzo szkodliwe dla produktów łatwo psujących się. Z ogólniejszej perspektywy ekonomicznej należy podjąć działania prewencyjne, aby utrzymać atrakcyjność unijnego hubu logistycznego i uniknąć przenoszenia dostawców z krajów trzecich z portów UE bezpośrednio do Rosji i Białorusi .

Log in or Sign up